‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ขยายเวลาลงทะเบียน ยิงยาวถึง 31 ตุลาคม 2565

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ขยายเวลาลงทะเบียน ยิงยาวถึง 31 ตุลาคม 2565

กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึง 31 ตุลาคม 2565 หลังพบมีผู้ลงทะเบียน 20 ล้านคน ได้ทั้งกลุ่มเปราะบางและบุคคลทั่วไป วันที่ 5 ต.ค.2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยการเปิดรับลงทะเบียน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. ถึง 4 ต.ค.2565 เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,105,597 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,843,003 รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,262,594 ราย

ทั้งนี้จำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนดังกล่าวเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

ซึ่งผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคล แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว

ขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร)

การลงทะเบียนจากเดิมจะสิ้นสุด 19 ต.ค.แต่ได้มีการ ขยายเวลาลงทะเบียน ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565) ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี

สำหรับแนวปฏิบัติคือ ผู้ลงทะเบียน จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ

โดยต้องลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน ลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน 2 คน รวมถึงต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นผู้รับรองว่า ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ และ นำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ได้จากเว็บไซต์ของโครงการฯ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือติดต่อขอรับจากหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยทั่วประทศ

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ ขยายเวลาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 เป็นสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565 แทน

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับ บริจาคเลือด ด่วน หลังเหตุกราดยิง คร่า 32 ศพ

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ขอความช่วยเหลือด่วนรับ บริจาคเลือด ทุกกรุ๊ป หลังเหตุกราดยิง คร่า 32 ศพ ผู้สนใจบริจาคได้ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก บริจาคเลือด หลังจากเกิดเหตุ กราดยิงหนองบัวลำภู หรือ เหตุกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 ศพ และได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก

ทางโรงพยาบาลระบุว่าต้องการเลือดทุกกรุ๊ป โดยระบุว่า “โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ต้องการเลือดด่วน ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป ผู้ที่มีความพร้อม สามารถบริจาคได้ที่ห้องบริจาคเลือด ชั้น 2 อาคารวินิจฉัย โรงพยาบาลหนองบัวลำภู” ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์และบางคนอาสาไปบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บกราดยิงที่หนองบัวลำภู

เผย ยอดเสียชีวิต จากเหตุ กราดยิงหนองบัวลำภู ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 34 ศพ เป็นเด็ก 22 ศพ และบาดเจ็บอีก 12 ราย จากเหตุ กราดยิงหนองบัวลำภู หรือ เหตุกราดยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู ก่อนที่ ปัญญา คำราบ จะหลบหนี และฆ่าลูกและภรรยา ดังที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตรวมว่าเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู มีผู้เสียชีวิต 34 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 12 ราย แบ่งเป็นดังนี้

ผู้เสียชีวิต 34 ราย

– ผู้ใหญ่ 12 ราย

– เด็ก 22 ราย

ผู้บาดเจ็บ 12 ราย

– สาหัส 8 ราย”

แนะนำ : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม